तानपुरा बद्दल संपूर्ण माहिती Tanpura information in Marathi

Tanpura information in Marathi नमस्कार मित्रांनो, या लेखात आपण तानपुरा बद्दल माहिती पाहणार आहोत, कारण तानपुरा किंवा “तांबुरा” हे भारतीय संगीतातील एक लोकप्रिय स्ट्रिंग वाद्य आहे जे शास्त्रीय संगीतापासून सर्व प्रकारच्या संगीतात वापरले जाते. तानपुराला चार तार आहेत, एका सतारचा आकार पण त्यापेक्षा काहीसा मोठा, एक प्रसिद्ध बाजा महान गायकांनी गायन करताना स्वरांना आधार देण्यासाठी वापरला.

Tanpura information in Marathi
Tanpura information in Marathi

तानपुरा बद्दल संपूर्ण माहिती Tanpura information in Marathi

या कारणांमुळे तानपुराला भारतीय संगीताचा मूळ आधार म्हटले जाते

अनुक्रमणिका

 • हे संगीत गायनाचे मुख्य साधन आहे.
 • हे खेळण्यासाठी आणि नृत्य करण्यासाठी देखील वापरले जाते.
 • सर्व नोट्स त्याच्या स्ट्रिंग वाजवून मिळवल्या जातात.
 • हे वाद्य संगीतात मदत करते आणि त्याचा रस आणि प्रभाव प्रकट करते.
 • जर आपण त्याच्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर त्यातील एक स्ट्रिंग एक ते पाच अष्टकांपर्यंत आवाज निर्माण करू शकते.

तानपुराची ओळख –

पहिल्या झटक्याने निर्माण होणाऱ्या आवाजाला मूल नाद म्हणतात. परंतु हे देखील पाहिले गेले आहे की मूळ ध्वनी व्यतिरिक्त, इतर ध्वनी देखील उद्भवतात. या ध्वनींना सहायक ध्वनी म्हणतात. यांना ‘स्वयंभू स्वर’ असेही म्हणतात. स्वयंभू स्वरांना हार्मोनिक्स किंवा ओव्हरटोन देखील म्हणतात. या स्वयंभू स्वरांचे प्रत्येक वाद्यात वेगळे स्थान आहे.

नादाच्या जातीचे हे कारण आहे. जसे आपण ऐकून सांगू शकतो की ‘सा‘ दोन वेगवेगळ्या वाद्यांवर वाजत आहे. हा फरक स्वयंघोषित आवाजामुळे आहे. ते स्ट्रिंग वाद्यांमध्ये सर्वात स्पष्टपणे ऐकले जातात. उपनद्यांच्या उत्पत्तीसाठी शास्त्रीय कायदा आहे. हे ध्वनी मूळ आवाजापासून दुप्पट, तिप्पट, चौपट इत्यादी क्रमाने आहेत.

तानपुराचा अवयव (Organ of Tanpura)

तानपुराला तांबुरा असेही म्हणतात. तानपुराच्या शास्त्रीय संगीतामध्ये तानपुराला खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. तानपुरा यांचा मधुर आवाज आहे, जो संगीताचे वातावरण तयार करण्यास मदत करतो. तानपुराच्या मधुर आवाज आपोआपच संगीतकाराला गाण्यासाठी प्रेरित करतात. तानपुरा यांच्याकडून गाण्यात अलौकिक आनंद मिळतो. तानपुराचा वापर गायन आणि गायनाबरोबरच वादनासाठी केला जातो. तानपुरा यांच्यासोबत गायनात, एक संगीतकार सहजपणे कण, मीड आणि इतर गायन वापरू शकतो.

तानपुरा भागांचे नाव चित्र (Name Picture of Tanpura Parts)

तानपुराचे किती भाग आहेत?

 • तुंबा – तुंबा खवणी तळाशी गोल आहे आणि वरच्या बाजूस सपाट आहे, आत पोकळ आहे. ते उत्पादन करण्यास मदत करते
 • तबली – तुंबाच्या सपाट भागाला तबली म्हणतात. यावर पूल किंवा घोडा बसवला आहे.
 • पूल किंवा घुडाज – हा हस्तिदंत किंवा हाडांनी बनलेल्या पुलासारखा आहे. त्याला चार तारा जोडलेल्या आहेत.
 • नखे, गोंगरा किंवा लागोंट – नळीच्या तळाशी असलेल्या नखेला म्हणतात. या ठिकाणाहून तानपुऱ्याच्या चारही तार बांधलेल्या आहेत जे खुंटीवर जातात.
 • गुल – ज्या ठिकाणी तुंबा आणि दंड किंवा वरचा भाग भेटतो, त्याला गुल किंवा गुलू म्हणतात.
 • खांब – टबला जोडलेल्या लाकडी खांबाला खांब म्हणतात. त्याला पेग जोडलेले असतात आणि तार खुंटीच्या वर राहते.
 • अट्टी किंवा अडकलेला – पेगच्या जवळ आणि रॉडच्या वरच्या भागाच्या कड्याच्या बाजूच्या पहिल्या पट्टीला आसे म्हणतात. तानपुऱ्याच्या चार तार या पट्टीच्या वरच्या बाजूस जातात.
 • तारघन किंवा तारदान – तार दुसऱ्या पट्टीपासून धाग्याद्वारे खुंटीपर्यंत जाते. या पट्टीला तारघन किंवा तारदान असे म्हणतात.
 • पेग – तानपुरामध्ये चार पेग आहेत. दोन खांबाच्या वरच्या भागात आहेत. काठीच्या डाव्या बाजूला उजवी बाजू आहे. चार तारांना आवश्यकतेनुसार खुंटीने खुडले जाते, म्हणजेच स्वरात मिसळले जाते.
 • तार – तानपुरामध्ये चार तार आहेत, मध्य लोखंडाचे आहे. पुरुषांच्या तानपुऱ्यामध्ये, पहिली आणि शेवटची तार पितळेची असते आणि इतर दोन मध्यम तार लोखंडाची असतात, महिलांच्या तानपुरामध्ये फक्त एक तार पितळेची असते.
 • मणी – चार मण्यांचे मणी चार ताऱ्यांमध्ये उंच राहतात. हे मणी पूल आणि नखे दरम्यान राहतात. हत्ती दात बनलेले असतात. मण्यांद्वारे, स्वरांचे सूक्ष्म फरक दुरुस्त केले जातात.
 • धागा – तानपुराच्या चार तारांमध्ये चिम तयार करण्यासाठी, पुलामध्ये धागा वापरला जातो. या धाग्यांच्या हळूहळू हालचालीमुळे, अशी जागा येते, जिथे सर्वात जास्त चाइम्स ऐकल्या जातात, तिथे धागा ठेवावा.
 • पंक्ती – तानपुरा सुंदर करण्यासाठी, तुंब्याच्या वर सुंदर लाकडी ओळी ठेवल्या जातात, ज्याला शृंगार असेही म्हणतात.

तानपुरा मिसळण्याची पद्धत (Method of mixing Tanpura)

तानपुरा मिसळण्याची पद्धत: – सर्वप्रथम, एका पेगच्या साहाय्याने मधल्या जोडीची एक स्ट्रिंग त्याच्या स्वराच्या आधारावर मधल्या षड्जमध्ये मिसळली जाते. त्याच स्वरात पुन्हा जोडीच्या दुसऱ्या स्ट्रिंगमध्ये सामील व्हा.

उजव्या बाजूस असलेल्या पितळी तारा मंद्रा सप्तकाच्या षड्जात मिसळल्या आहेत. त्यानंतर, डाव्या बाजूस लोखंडी तार मंड्रा सप्तकाच्या पाचव्या किंवा मध्यभागी जोडली जाते. स्वरांचे सूक्ष्म फरक मणीच्या मदतीने दुरुस्त केले जातात. सरतेशेवटी, पुलाला जोडलेले चार धागे हळू हळू सरकवून, तानपुराचा धागा उघडतो आणि एक प्रकारची झंकार निर्माण होते.

तानपुराची पहिली तार मांद्रा पंचमात मिसळली जाते. शास्त्रीयदृष्ट्या या स्वरांमधून प्रामुख्याने ऋषभ, पंचम, धैवत आणि निषाद सहायक आवाज निघतात. ज्या रागांमध्ये पाचवा निषिद्ध आहे, त्यातील पहिला जीवा मधल्या मध्यभागी मिसळला जातो. मध्यम व्यतिरिक्त, पंचम, धैवत आणि षड्जा या स्वरातून प्रामुख्याने सहाय्यक ध्वनीच्या स्वरूपात तयार होतात.

तानपुराच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तार मध्य अष्टकाच्या षड्जात मिसळल्या जातात आणि चौथ्या तार मंद्र शड्जात मिसळल्या जातात. षड्जा, iऋषभ, गांधार आणि पाचवे स्वर या तीन ताऱ्यांमधून सहाय्यक ध्वनी म्हणून तयार होतात. यावरून हे स्पष्ट आहे की तानपुरा मिसळून एका वेळी जास्तीत जास्त 6 शुद्ध स्वर तयार करता येतात, कारण तानपुराला मंद्रमध्यमध्ये मिसळल्याने निषाद स्वर मिळत नाही आणि मंद्रा पंचममध्ये मिसळल्याने मध्य स्वर मिळत नाही.

तानपुरा कसा खेळायचा (How to play Tanpura)

तानपुराची सभा काही लोक तानपुरा उभा खेळतात. काही लोक एक गुडघा खाली आणि एक गुडघा उंच खेळतात. काही लोक आपल्या मांडीमध्ये तानपुरा ठेवतात आणि करतात. काही गायकांना स्वतः वाजवायला आवडते. काही इतरांबरोबर खेळतात.

तानपुरा वाजवण्याची पद्धत –

तानपुरा याला संगीताच्या भाषेत तानपुरा वाजवणे असेही म्हणतात. पहिली स्ट्रिंग मधल्या बोटाने ओढली जाते आणि इतर तीन स्ट्रिंग्स इंडेक्स बोटाने ओढल्या जातात, चार स्ट्रिंग्स एकापाठोपाठ एक पर्यायाने ओढल्या जातात. तार तोडण्यात सातत्य आणि एकरूपता असावी. एक झंकार आणि मधुर आवाज देखील असावा.

तानपुराचे सहाय्यक ध्वनी ज्या स्वरात तानपुरा मिसळला जातो त्याला मूल नाद म्हणतात आणि त्या मूळ नादातून बाहेर पडणाऱ्या इतर नाड्यांना सहाय्यक नाद म्हणतात. सहाय्यक आवाजात निर्माण होणाऱ्या स्वरांना ‘स्वयंभू स्वर’ असेही म्हणतात.

स्वयंभू म्हणजे स्वनिर्मित आवाज. म्हणून ज्या स्वरांमध्ये तानपुरा मिसळला जातो, त्यापासून निर्माण होणाऱ्या स्वरांना सहाय्यक स्वर म्हणतात. हे सहाय्यक ध्वनी प्रत्येक वाद्यात वेगळे असतात. यामुळे, प्रत्येक वाद्य एकमेकांपेक्षा वेगळे आहे. याला नादची जात म्हणतात. हे सहाय्यक ध्वनी समजणे फार कठीण आहे. केवळ कुशल संगीतकार या स्वयंघोषित स्वरांना समजू शकतात. सामान्य लोक हे स्वर समजू शकत नाहीत.

तुमचे काही प्रश्न  –

1) तानपुराची पहिली तार कोणत्या स्वरात मिसळली आहे?

तानपुराची पहिली तार मांद्रा पंचमात मिसळली जाते.

2) तनपुरामध्ये किती तार आहेत?

या वाद्याला आधी एक तार होती, नंतर दोन, नंतर तीन, नंतर चार तार. आधुनिक काळात पाच किंवा सहा तारांचे तानपुरेही दिसतात.

3) तानपुरा मधील जोडीची तार कोणती?

स्ट्रिंग क्रमांक 1 आणि 3 – या दोन्ही तारांना ‘जॉइंग स्ट्रिंग्स’ म्हणतात.

4) तानपुराचा शोध कोणी लावला?

असे मानले जाते की तानपुरा प्राचीन काळी तुंबरु नावाच्या गंधर्वाने बांधला होता.

5) महिलांच्या तनपुरामध्ये कोणती तार लोखंडाची आहे?

पहिली, दुसरी आणि तिसरी तार लोखंडी बनलेली असते तर चौथी तार पितळेची असते.

6) तनपुराचा कोणता भाग सजावटीसाठी वापरला जातो?

पंक्ती – तानपुरा सुंदर करण्यासाठी, तुंब्याच्या वर सुंदर लाकडी ओळी ठेवल्या जातात, ज्याला शृंगार असेही म्हणतात.

7) कोणते स्वर थेट तानपुरामधून ऐकले जातात?

तानपुरा मिक्स केल्याने एका वेळी जास्तीत जास्त 6 शुद्ध नोट्स तयार होऊ शकतात, कारण तानपुराला मंद्रमध्यममध्ये मिसळल्याने निषाद स्वर मिळत नाही आणि मंद्रा पंचममध्ये मिसळल्याने मध्यम स्वर मिळत नाही.

8) तुम्ही कोणत्या स्वरात तानपुराच्या जोडीचे तार मिसळता?

सर्वप्रथम, एका पेगच्या मदतीने, मधल्या जोडीच्या तारांपैकी एक मध्यभागी त्याच्या स्वराच्या आधारावर मिसळला जातो. पुन्हा त्याच स्वरात जोडीच्या दुसऱ्या स्ट्रिंगमध्ये सामील व्हा. उजव्या बाजूस असलेल्या पितळी तारा मंद्रा सप्तकाच्या षड्जात मिसळल्या आहेत.

9) तानपुरा मध्ये सहाय्यक स्वरांची संख्या किती आहे?

मधल्या अष्टकाच्या षड्जात तानपुराच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तारांचे मिश्रण करणे.

हे पण वाचा 

आज आपण काय पाहिले?

तर मित्रांनो, वरील लेखात आपण Tanpura information in Marathi पाहिली. यात आपण तानपुरा म्हणजे काय? त्याचा इतिहास बद्दल भरपूर काही जाणून घेतले. मला असे वाटत आहे कि, तुम्हाला तानपुरा बद्दल सर्व काही माहिती मी वरील लेखात दिली आहे.

आमचा एकच हेतू असतो कि, आपल्या मराठी बांधवाना सर्व माहिती एकाच लेखात प्रधान करणे. कारण इंटरनेट एकाच विषय वर खूप लेख पाहण्यास मिळतील, पण आम्ही सर्व काही माहिती एकाच लेखात देण्याचा प्रयत्न करत असतो. जेणे करून तुम्हा सर्वानाचा वेळ वाया न जाऊ.

तसेच Tanpura In Marathi हे लेख तुम्हाला कसे वाटले ते नक्की comment box मध्ये सांगा, जेणे करून आमच्या लेखात झालेली चूक आम्ही लवकर सुधारण्याचा प्रयत्न करू. जर मित्रांनो तुमच्या कडे Tanpura बद्दल आजून काही माहिती असेल तर नक्की सांगा. कारण तुम्ही दिलेली तानपुराची माहिती वरील लेखात समाविष्ट करूया.

तर मित्रांनो, वरील तानपुराची माहिती या लेखातून तुम्हाला काही शिकायला मिळाले असेल तर तुम्ही नक्की सोशल मिडिया म्हणजे Facebook, Twitter आणि Whatsapp शेअर करा.

Leave a Comment